Klass 6

I årskurs 6 går det för närvarande 18 elever.

Klasslärare för årskurs 6 är Camilla Florin.

© Sofia Andersson 2017