Klass 5

I årskurs 5 går för närvarande 21 elever.

Klasslärare för årskurs 5 är Eva Jansson. I klass 5 arbetar även Ann Krafft.

© Sofia Andersson 2017