Klass 4

I årskurs 4 går för närvarande 17 elever.

Klasslärare för årskurs 4 är Victoria Edvardsson.

© Sofia Andersson 2017