Klass 3

I klass 3 går för närvarande 14 elever.

Klasslärare för årskurs 3 är Åse Jervhed. I klassen arbetar även Elin Lungberg.

© Sofia Andersson 2017