Klass 2

I årskurs 2 går för närvarande 22 elever.

Klasslärare för årskurs 2 är Camilla Wallerman. I klass 2 arbetar även Christer Nordenberg och Fanny Fröjdh.

© Sofia Andersson 2017