Klass 1

I årskurs 1 går för närvarande 24 elever uppdelade i två klasser.

Klasslärare för 1A är Johanna Petterson och klasslärare för 1B är Ulrika Ramsin.

© Sofia Andersson 2017