F-klass

I F-klass går för närvarande 18 elever.

Klasslärare i F-klass är Anki Perströmer och Kristoffer Klingvall.

© Sofia Andersson 2017