Skolan

skolan

Forsviks friskola är en liten skola med undervisning för år F-6. Detta innebär att vi har stora möjligheter att möta de behov som kan uppstå, eftersom all personal känner alla barn och hjälps åt där det behövs.

Forsviks friskola drivs med allmän inriktning (som kommunens skolor) och förljer den nationella läroplanen (Lgr-11).

Skolan kräver inga arbetsinsatser från föräldrar och tar heller inte ut några avgifter. Skolan står också för barnens skolskjutsar. Alla barn på skolan omfattas av en olycksfallsförsäkring, vilken gäller året om.


IUP - Individuell utvecklingsplan och skriftliga omdömen

Från och med höstterminen 2006 arbetar vi på Forsviks friskola aktivt med att utarbeta en individuell utvecklingsplan för varje elev.

I den individuella utvecklingsplanen ska det tydligt framgå vilka övergripande mål eleven har för innevarande läsår, och hur han/hon ska nå dessa. Det ska också framgå vad föräldrar och lärare kan göra för att underlätta för eleven att nå målen.

Varje elev får också ett skriftligt omdöme där det tydligt går att läsa var i lärandet eleven befinner sig det aktuella läsåret. De skriftliga omdömena ges en gång per läsår och alltid i samband med ett utvecklingssamtal. Vill du läsa mer om IUP och skriftliga omdömen kan du gå in på skolverkets hemsida.

© Sofia Andersson 2017