Styrelsen

Här följer en presentation av styrelsens nuvarande sammansättning:

  • Alf Falander (ordförande)
  • Charlotta Haskovec
  • Annika Nykkel
  • Sanna Persson
  • Tommy Paulsson
  • Jonny Ahlström
  • James Hedin
  • Ulrika Bood (suppl.)
  • Maria Eklund Wadensten (suppl.)
© Sofia Andersson 2017