Likabehandling

Vi på skolan arbetar kontinuerligt och övergripande med hur viktigt det är att visa respekt för varandra. Elever och lärare har tillsammans utformat regler för att skapa en skola där alla trivs och är glada.

På skolan finns en likabehandlingsplan där det tydligt framgår hur vi arbetar mot all form av kränkande behandling.

* Likabehandlingsplan

© Sofia Andersson 2017