Organisation

Forsviks kommunala skola var under många år nedläggningshotad och i februari 1999 tog Karlsborgs kommunfullmäktige beslutet att skolan skulle stängas sommaren 2000.

För att försöka rädda verksamheten ansökte dåvarande Hem och skolaföreningen hos Skolverket om att få starta en friskola. I februari 2000 gav Skolverket sitt tillstånd. Hem och skolaföreningen ombildades till en ideell förening, som startade Forsviks Friskola i augusti samma år.

Friskolans styrelse består av sju personer, varav fyra stycken ska vara föräldrar till elever på skolan. De övriga ska representera samhällets intresse av en fortsatt skolverksamhet i Forsvik. Den nuvarande styrelsens sammansättning kan du hitta i menylisten till vänster. Om du vill läsa Forsviks Friskolas stadgar kan du hitta även dem i menylisten.

Forsviks friskola drivs, som sagt, av en ideell förening. Medlemsavgiften till denna förening är 100 kronor per år och familj, men det är helt frivilligt att vara medlem. Både du och skolan tjänar dock på att just du blir medlem! Pengarna som föreningen får in kommer barnen till nytta på ett eller annat sätt, och du som medlem i föreningen har större chans att påverka ditt barns skola eftersom ett medlemskap innebär rösträtt på föreningens årsmöte.

Att bli medlem är enkelt. Allt du behöver göra är att sätta in 100 kronor på föreningens bankgirokonto: 5569-2750.

Tack på förhand!

© Sofia Andersson 2017