Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar, så är du välkommen att kontakta oss:

Forsviks Friskola
Undenäsvägen 4
546 73 FORSVIK
tel: 0505-419 01


Frånvaroanmälan till skolan

Klockan 08.00-08.20


Elevhälsan 

Skolsköterska, Anna-Karin Mellring: 070-289 92 99

Skolläkare, Edzia Koch: Bokas genom skolsköterskan (se telefonnummer ovan)


E-post

Rektor: anne-marie@forsviksfriskola.se

Ekonomiansvarig: jan@forsviksfriskola.se

Styrelsen: styrelsen@forsviksfriskola.se

Kök: kök@forsviksfriskola.se

Fritids: fritids@forsviksfriskola.se

Lönneberga: lönneberga@forsviksfriskola.se

Bullerbyn: bullerbyn@forsviksfriskola.se

Villa Villekulla: villavillekulla@forsviksfriskola.se

© Sofia Andersson 2017