Pedagogik

Vi på förskolan strävar efter ett gott samarbete med er föräldrar för ert barns bästa. Det ska kännas tryggt för er att lämna ert barn hos oss.

Förskolan ingår i Forsviks friskolas verksamhet. På olika vis samarbetar vi tillsammans med skolbarnen och skolans personal i form av olika aktiviteter.


Förskolan ska...

 • vila på en demokratisk grund

 • lägga grund för det livslånga lärandet

 • präglas av omsorg, en trygg miljö och utveckla barnets förmåga till empati, öppenhet och respekt för andra

 • sträva efter att behandla alla barn och föräldrar med respekt och ha ett förtroendefullt samarbete

 • ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov

 • arbeta utifrån ett tematiskt arbetssätt genom lek, socialt samspel och utforskande

 • ge stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor

 • ge barnen stöd att utveckla en positiv uppfattning om sig själva och tilltro till sin egen förmåga

 • sträva efter att samarbeta med förskoleklass, skola och fritidshem för en positiv övergång för barnet mellan de olika verksamheterna.

 

Ämnesområden som förskolan ska arbeta med:

 • Språklig utveckling

 • Matematiskt tänkande

 • Omvärldsorientering

 • Naturorientering

 • Miljökunskap

 • Bild, form och konstruktion

 • Musik, rörelse, rytmik, dans och drama

 • Lek


© Sofia Andersson 2017