Inskolning

När ert barn börjar på förskolan sker en invänjningsperiod på ca 1-2 veckor. Under denna period lär vi känna varandra - barn, personal och föräldrar.

Tillsammans med personal och föräldrar får barnet vänja sig vid förskolans rutiner, den nya miljön och de andra barnen.

Det är viktigt att du som förälder är med som stöd och tryggeht för barnet. Succesivt klarar barnen av att vara på förskolan utan förälder.

© Sofia Andersson 2017