Förskolan

Vi har tre avdelningar - Villa Villekulla där 1-2-åringarna går, Lönneberga där 3-4-åringarna går, samt Bullerbyn som är vår 5-årsavdelning. Vi arbetar efter mål, innehåll och arbetssätt enligt Läroplan för förskolan. Allt arbete med barnen planeras utifrån detta och målet är att ge alla barn en så god utveckling som möjligt genom omsorg, lek och lärande.

Vår vision är "Barnens bästa för ögonen" - att lägga grund till att barnen utvecklas till öppna, harmoniska och hänsynsfulla människor. Barnen ska känna trygghet med varandra och med omgivningen, och de ska lära sig att ta ansvar för sig själva och sina medmänniskor.

Detta är något vi vill uppnå i samverkan med er föräldrar. Vi önskar att varje barn ska minnas sin tid på förskolan med glädje. Förskoletiden ska vara en start i det livslånga lärandet.

För närvarande har vi öppet 06.15-17.00, men vi är givetvis flexibla med tiderna och försöker tillgodose era behov så långt det går. All öppning och stängning sker på Lönneberga.

© Sofia Andersson 2017